Muzea správy KRNAP

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí v objektu bývalého augustiniánského kláštera je největším výstavním prostorem v Krkonoších a své návštěvníky uvítá rozsáhlými přírodovědnými a historicko-etnografickými expozicemi "Kámen a život", "Člověk a hory" a dále tématickými výstavami a expozicemi, měnícími se v čase.

Další muzeum ve Vrchlabí se nachází v objektu historických domů na Náměstí Míru. Ve třech historických domech je umístěna národopisná expozice "Z tvorby krkonošského lidu" a "Z dějin města Vrchlabí", přidávají se také tématické expozice zaměřená na lidovou tvorbu a řemesla. V letních měsících probíhá před muzeem řemeslné léto s ukázkami tradičních krkonošských řemesel a ručních výrobků.

Krkonošské muzem v Jilemnici je zaměřené na západní Krkonoše, dějiny českého lyžování (nejrozsáhlejší expozice u nás) a významé osobnosti našich nejvyšších hor. Obsahuje i expozici obrazů malíře Františka Kavána.

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je věnovaný písmákovi Věnceslavu Metelkovi a Krkonošské houslařské škole.

Expozice Šindelka v Harrachově je zaměřená na lesnictví a myslivost.

Oficiální stránky Krkonošských muzeí: http://www.krnap.cz/krkonosska-muzea