Krkonošský národní park

logo KRNAPuKrkonošský národní park (KRNAP) byl založen v roce 1963 jako první národní park v ČR, s cílem uchování přírodních krás a bohatství nejvyššího českého pohoří. Příroda Krkonoš je velmi rozmanitá - geologické podloží, jeho dynamický vývoj v minulosti, ovlivnění chladným klimatem a následné oteplení mělo za následek vznik rozmanitých biotopů a zachování pro naši přírodu vzácných druhů jak rostlin, tak živočichů. Vyskytuje se zde asi 300 druhů obratlovců a přes 1200 druhů vyšších rostlin, příroda Krkonoš dala přežít také několika endemickým rostlinným druhům (rostou jen zde v Krkonoších, nikde jinde na světě) a glaciálním reliktům (pozůstatkům doby ledové). Vrcholovým partiím hor se specifickým podnebím a biotopem se říká "krkonošská tundra".

Společná rozloha českého Krkonošského národního parku a polského Karkonoskiego Parku Narodowego, která je řadí k největším chráněným územím střední Evropy, je v současné době 425 kilometrů čtverečních, z toho rozloha české části činí 370 kilometrů čtverečních. V roce 1986 bylo vyhlášeno ochranné pásmo Krkonošského národního parku o rozloze 184 kilometrů čtverečních.

Turistiku a rekreaci na území národního parku usměrňuje Návštěvní řád KRNAPu. Území národního parku je rozděleno na tři zóny a od intenzívně obhospodařované krajiny podhůří ho odděluje ochranné pásmo, tvořící přechod mezi nechráněným podhůřím a přísně chráněnou horskou přírodou národního parku. I. a II. zóna zahrnuje nejcennější partie Krkonoš, které tvoří horské hřebeny, rašeliniště a pralesy, zde je umožněn pouze průchod pěších návštěvníků po značených turistických cestách. III. zóna zahrnuje lesní horskou krajinu, je zde umožněn pohyb i mimo značené cesty, sběr lesních plodů či omezená lesnická a zemědělská činnost. Území této zóny je využíváno pro turistické a rekreační aktivity.

Správa Krkonošského národního parku, sídlící ve Vrchlabí, provozuje bohatou činnost, sloužící návštěvníkům Krkonoš. Informační střediska Správy KRNAPu v Harrachově, Rokytnici nad Jizerou, Špindlerově Mlýně, Strážném, Vrchlabí, Temném dole, Peci pod Sněžkou a Obřím dole nabídnou každému návštěvníkovi informační a propagační materiály, poučné přednášky a videoprogramy i zajímavé exkurze do horské krajiny. Krkonošská muzea ve Vrchlabí, Jilemnici, Pasekách nad Jizerou, Rokytnici nad Jizerou a Obřím dole Vám otevřou tradiční i netradiční pohledy na horskou přírodu, historii i lidovou kulturu. Středisko ekologické výchovy najdete na Rýchorské boudě.