Vrchlabí

Město Vrchlabí leží při horním toku řeky Labe, právě pro svojí polohu je často nazýváno branou Krkonoš. První historické zmínky o tamním osídlení spadají do počátku čtrnáctého století v souvislosti s osidlováním nejvyššího českého pohoří. Důležitým mezníkem se stal rok 1533, kdy člen královské rady a důlní mistr Kryštof Gendorf z Gendorfu odkoupil Vrchlabí a nechal je povýšit na město, které se stalo centrem českého hutnictví železné rudy a také přadlectví lnu. Plátěné výrobky vyvážené z krkonošké brány se dostaly až Itálie, Španělska i Orientu. Od roku 1867 se pod vedením továrníka Guido Rottera staršího začalo ve Vrchlabí rozvíjet lyžařství.

V předvečer druhé světové války, kdy došlo roku 1938 k Mnichovské zradě, bylo Vrchlabí jako součást Sudet zařazeno do území Velkoněmecké třetí říše. Zdejší průmysl byl transformován na primárně zbrojní výrobu s výpomocí totálně nasazených českých občanů, spojeneckých zajatců (také zajaté ženy z Polska a Ukrajiny), ubytovaných ve Vrchlabských lágrech. Na konci druhé světové války si zajatci pracovních táborů vyměnili místa s německými obyvateli, z nichž většina byla následně odsunuta.

S nástupem komunismu roku 1948 byl až do Sametové revoluce 1989 zastaven přirozený vývoj oblasti, hospodaření se zaměřilo na průmyslovou výrobu, kolektivizace narušila celkový ráz krajiny. V současné době je Vrchlabí významnou turistickou křižovatkou se stabilizující se hospodářskou základnou.

V samotném městě stojí za vidění renesanční zámek sloužící dnes jako jedna z budov městského úřadu, Krkonošské muzeum v budově bývalého augustiánského kláštera a další expozicí v historických domcích na náměstí Míru nebo kostel svatého Vavřince tamtéž. Sportovní nadšenci mohou využít služeb tenisových kurtů, běžeckých tratí sportovního areálu manželů Zátopkových nebo umělou lezeckou stěnu. Okolní příroda vybízí k pěším či cyklovýletům na nejbližší vrcholky (např. Žalý), ale především do Krkonoš. V zimním období čeká na návštěvníky skipark Kněžický vrch (vhodný zejména pro rodinnou rekreaci) nebo desítky udržovaných běžeckých stop v okolí města.

Zajímavosti a památky: kostel svatého Vavřince, augistiánský klášter s expozicí Krkonošského muzea, historické domky na náměstí Míru, náměstí TGM, kde se konají farmářské trhy či koncerty, renesanční zámek a zámecký park, barokní radnice, roubený Dům u sedmi lomenic, zámecká novogotická kaple, kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého
Nadmořská výška: 484 m. n. m.
Počet obyvatel: 12 367
Oficiální webové stránky: http://www.muvrchlabi.cz/

Vrchlabí

ilustrační foto: Wikimedia Commons