Jízda na bobu

Jak se na bobové dráze jezdí? Po nasednutí na bob v nástupní stanici je bob s jezdcem samotíží naveden na dopravní lanové zařízení, které bobistu vyveze ke startu. Zde se bob automaticky odpojí od dopravního lana a též automaticky najede do profilu bobové dráhy. Po nájezdu do koryta bobové dráhy si rychlost a styl jízdy již bobista reguluje vysoce účinnou brzdou sám. Právě tato skutečnost dělá z jízdy nevšední, mimořádně atraktivní zážitek.

Celá dráha je vždy v souladu s bezpečnostními předpisy certifikována podle předpisů EU. Při dodržení provozních předpisů je opravdu bezpečná, což mimo jiné umožňuje samostatné jízdy dětí školního věku.